Předmět: Matematické základy teorie spolehlivosti

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Matematické základy teorie spolehlivosti
Kód předmětu KAP/MZS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
  • Jirsák Čeněk, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1.-2. Historický úvod. Základní pojmy. Spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a definice jejich číselných charakteristik. 3.-10. Dvoustavové systémy. Základní pojmy a modely dvoustavových systémů. Neobnovované systémy, obecné metody výpočtu bezporuchovosti (state-space enumeration, faktorizace, princip inkluze a exkluze, disjoint product) a problematika jejich výpočetní složitosti. Obnovované systémy. Metody výpočtu bezporuchovosti, pohotovosti. Využití rekurentních vztahů a vytvořujících funkcí. 11.-12. Vícestavové systémy. Základní modely vícestavových systémů, číselné charakteristiky bezporuchovosti, pohotovosti a udržovatelnosti. 13.-14. Základy spolehlivosti software. Statické a dynamické modely, číselné charakteristiky bezporuchovosti a pohotovosti. Cvičení: Procvičuje se látka vyložená na přednáškách. Důraz je kladen na schopnost aplikace teoretických poznatků při řešení aplikačně orientovaných úloh.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Příprava na zkoušku - 90 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit s následujícím - základní spolehlivostní pojmy, vybrané partie matematické teorie spolehlivosti.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • ANSELL, Jake, PHILLIPS, Michael. Practical Methods for Reliability Data Analysis. Oxford: Clarendon Press, 1994. ISBN 0 19 853664 X.
  • BARLOW, Richard, PROSCHAN, Frank. Mathematical theory of reliability. Philadelphia: SIAM, 1996. ISBN 0-89871-369-2.
  • PECHT, Michael. Product reliability, maintainability, and supportability handbook. Boca Raton: CRC Press, 2009. ISBN 978-0-8493-9879-7.
  • PHAM, Hoang. Handbook of reliability engineering. London: Springer, 2003. ISBN 1852334533.
  • SMITH, David. Reliabilty, Maintainability and Risk: Practical methods for engineers. Amsterdam: Elsevier, 8th edition, 2011. ISBN 978-0-08-096902-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr