Předmět: Odborná rozprava z matematiky

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Odborná rozprava z matematiky
Kód předmětu KAP/ORM
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Segeth Karel, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Odborná rozprava z matematiky.
Příprava ke státní závěrečné zkoušce.
Předpoklady
Znalost vysokoškolské matematiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Absolvování prvního ročníku magisterského studia.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr