Předmět: Parciální diferenciální rovnice

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Parciální diferenciální rovnice
Kód předmětu KAP/PDR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Brzezina Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Bude upřesněno po otevření předmětu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 125 hodin za semestr
Výstupy z učení
Klasická teorie PDR. Klasifikace PDR. Metody řešení některých jednoduchých PDR. Parciální diferenciální rovnice 1. řádu. Cauchyho počáteční úloha v rovině, existence a jednoznačnost řešení (věta Cauchy - Kowalevské). Klasická řešení základních typů PDR 2. řádu. Elementy teorie potenciálu.
Zvládnutí základů teorie parciálních diferenciálních rovnic.
Předpoklady
Absolvování matematických přednášek prvních 4 semestrů.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: vypracování semestrální práce. Zkouška: písemná.
Doporučená literatura
  • Rektorys, K. Matematika 43, Obyčejné a parciální diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami. Vydavatelství ČVUT, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr