Předmět: Pojistná a finanční matematika

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Pojistná a finanční matematika
Kód předmětu KAP/PFM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kalousek Zdeněk, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Ústní: Úrok, finanční toky (důchod, amortizace, dluhopisy, akcie). Úvod do životního pojištění a informativně o neživotním pojištění. Písemná: Výpočet příkladu z finanční matematiky nebo životního pojištění.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 95 hodin za semestr
Výstupy z učení
Anotace: úrokování lineární, složené, spojité; pravidelné platby, spoření, důchod, umořování, kuponová obligace; hodnocení investičních záměrů; pravděpodobnostní aspekty finančních transakcí; úmrtnostní tabulky; pojištění na dožití, pojištění na úmrtí.
Schopnost formulovat problémy z finanční sféry analyticky. Použít jednoduché matematické operace z finanční matematiky. Přehled produktů životního pojištění a určení pojistného v neživotním pojištění.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Aktivní účast na cvičení a vypracování zadaných příkladů.
Doporučená literatura
  • Cipra, T. Průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ, Praha 1993..
  • Kadeřábek, J. - Picek, J.:. Kapitoly z finanční matematiky. Skripta, Liberec 2007, 80 str..
  • Macháček, O. Finanční a pojistná matematika, Praha. Prospektrum, 1995. ISBN 80-7175-035-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr