Předmět: Počítačová grafika se zaměřením na digitální fotografii

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Počítačová grafika se zaměřením na digitální fotografii
Kód předmětu KAP/PGF
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Slánská Dana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Technické parametry a další vybavení digitálních fotoaparátů. Základy bitmapové grafiky, základní funkce editorů. Fotografické techniky a terminologie. Správná expozice. Možnosti a meze digitální fotografie. Základní úpravy digitálních fotografií. Kompozice ve fotografii. Tématická fotografie (dokumentární fotografie, portrét, reportáž, pohyb, příroda) Pokročilé úpravy digitální fotografie. Fotografická koláž. Finální úpravy fotografie. Tisk a archivace. ----- Předmět je pouze pro prezenční formu studia.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Projekt individuální - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje posluchačům pokročilé znalosti a dovednosti potřebné pro využívání digitální fotografie při studiu a v pedagogické praxi (přípravy na výuku, prezentační programy, projekty). Posluchač se seznámí s možnostmi současných digitálních fotoaparátů a dalším zpracováním fotografií v grafických editorech. Součástí předmětu je také výtvarné zpracování fotografie. Posluchač je seznámen s výtvarnými technikami, zná principy kompozice a umí vytvářet fotografické koláže.
Studenti se naučí využívat počítač a moderní komunikační technologie ve svém běžném studiu a pedagogické praxi
Předpoklady
základní znalosti ICT

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Praktická zkouška ověřující dovednost ve zpracování digitální technologie na úrovni uvedené v sylabu.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (15) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní