Předmět: Pokročilá geografie pro regionální rozvoj

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Pokročilá geografie pro regionální rozvoj
Kód předmětu KAP/PKR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
  • Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Kurz navazuje na základy obecné a tematické kartografie v rozsahu bakalářského studia geografie rozvíjením portfolia metod tematické kartografie, použití progresivních prostředků a metod webové kartografie (storytelling, dashboards) a využití metod infografiky pro prezentaci geografických projektů. Tematické okruhy: 1. Zásady tvorby geografických posterů s využitím kartografických technik a infografiky. 2. Pokročilé metody tematické kartografie pro tvorbu map regionů: bivariační kartogram, stuhová metoda, 3D mapy a tisk, vyjádření míry nejistoty. 3. Webový GIS a webová kartografie: datové dashboardy, techniky digitálního storytellingu v geografii.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • FIELD, K. Cartography: a compendium of design thinking for mapmakers. Redlands, California, 2018. ISBN 978-1589484399.
  • FIELD, K. Thematic Mapping: 101 Inspiring Ways to Visualise Empirical Data.
  • PÁNEK, J., PÁSZTÓ, V. Pocitové mapy v plánování měst a regionů. 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr