Předmět: Paralelní programování v C/C++

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Paralelní programování v C/C++
Kód předmětu KAP/PPC
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šimůnková Martina, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Zpracování parametrů příkazové řádky. Práce s pointery. Bitove operace. Základy struktury paměti (cache). Rekurze a nahrazení rekurze vlastním zásobníkem (tři verze quicksortu). Dekompozice programu a linkování. Překlad pomocí makefilu. Paralelní programování: vektorová paralelizace, vlákna (knihovna pthreads), MPI.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Naučit programovat paralelní aplikace.
Student získá základní přehled o tom, co je důležité při programování aplikací náročných na výkon.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Zápočet získá student za odladěný program střední obtížnosti (odpovídající zhruba patnácti hodinám práce) na s cvičícím předem dohodnuté téma. Součástí programu je i stručná uživatelská dokumentace. Programátorská dokumentace není nezbytná za předpokladu, že ji nahradí pro lidského čtenáře čitelný zdrojový kód.
Doporučená literatura
  • Kernighan, B. W., Ritchie, D., M. Programovací jazyk C. Computer Press, Brno, 2008. ISBN 80-251-0897-X.
  • Martin Mareš. Programování s ohledem na hardware.
  • Ulrich Drepper. What Every Programmer Should Know About Memory. 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr