Předmět: Počítačové praktikum (program R)

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Počítačové praktikum (program R)
Kód předmětu KAP/PPR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimková Tereza, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod ke statistickému softwaru R, základní ovládání 2. Datové typy objektů, datové struktury (vektor, matice, pole) 3. Datové struktury (datová tabulka, seznam) 4. Matematické funkce a konstanty 5. Grafika (high- a low-level funkce) 6. Grafika (high- a low-level funkce) 7. Tvorba funkcí a skriptů, podmíněné příkazy 8. Příkazy cyklů 9. Popisná statistika v R (míry polohy a variability, grafické zpracování dat) 10. Popisná statistika v R (míry závislosti dvou veličin) 11. Inferenční statistika v R (odhady parametrů pravděpodobnostních rozdělení) 12. Inferenční statistika v R (testování hypotéz) 13. Řešení úloh 14. Řešení úloh

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Předmět představuje důležité vlastnosti programu R.
Základní vlastnosti R a jeho praktické využití při řešení statistických úloh.
Předpoklady
Základy teorie pravděpodobnosti a statistiky a práce s PC.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičení, semestrální práce.
Doporučená literatura
  • C. Heumann, M. Schomaker, Shalabh. Introduction to Statistics and Data Analysis with Exercises, Solutions and Applications in R. 978-3-319-46160-1, 2016.
  • W.K. Venables, D.M. Smith, the R Development Core Team. An Introduction to R.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství matematiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství matematiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní