Předmět: Didaktika programování

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Didaktika programování
Kód předmětu KAP/PRGD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Drábková Jindra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy, tvorba algoritmu, programu 2. Sekvence příkazů, vykreslování základních geometrických tvarů 3. Cyklus se známým počtem kroků, použití cyklu k vykreslení základních geometrických tvarů 4. Proměnné, typy proměnných, proměnné lokální a globální 5. Podprogramy (bloky) 6. Podprogramy s parametry 7. Podmíněný příkaz neúplný, relační a logické operátory 8. Podmíněný příkaz úplný 9. Cyklus s podmínkou na začátku 10. Příklady postupného nabalování problémů 11. Použití cyklu nebo rekurze 12. Objekty, vlastnosti, klony 13. Komunikace mezi objekty, události 14. Metody a metodické postupy při výuce programování ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: cvičení: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na didaktiku algoritmizace a programování na 2. stupni základní školy. Student využije dosud získaných znalostí z algoritmizace a programování v procesu didaktické transformace těchto témat.
Pomocí motivujících úloh v blokovém programovacím prostředí dokáže žáka naučit algoritmické řešení problémů.
Předpoklady
znalost programování v alespoň jednom programovacím jazyce

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování a obhájení projektu.
Doporučená literatura
  • LOVÁSZOVÁ, G., V. PALMÁROVÁ a M. CÁPAY. Didaktika programovania pre ZŠ 1: línia: didaktika informatiky a informatickej výchovy. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2011. ISBN 978-80-8118-080-4.
  • LOVÁSZOVÁ, G., V. PALMÁROVÁ a M. CÁPAY. Didaktika programovania pre ZŠ 2: línia: didaktika informatiky a informatickej výchovy. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2011. ISBN 978-80-8118-091-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní