Předmět: Robotické stavebnice

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Robotické stavebnice
Kód předmětu KAP/ROB2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Berki Jan, Mgr. Ph.D.
  • Prade Martin, Mgr.
Obsah předmětu
Semináře: 1. Stavba pojízdného robota Lego Mindstorm a jeho oživení 2. Pohyb robota po ploše, audiovizuální výstup 3. Využití ultrazvukového a barevného senzoru 4.-6. Inteligentní pohyb robota v prostoru 7.-8. Programování hry s využitím stavebnice 9. Stavba konstrukčně složitějšího robota 10. Zapojení Arduino LED diody a bzučáku 11. Animace pomocí Arduina 12.-13. Vybrané úlohy z metodiky 14. Tvorba metodického listu ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vyzkoušet si na praktických úkolech práci s vybranými robotickými stavebnicemi. Vzájemně se inspirovat konkrétními výukovými aktivitami s nimi.
Pomocí robotických stavebnic rozvíjí technickou zručnost, konstrukci podle návodu a především dovednosti v oblasti programování u žáků na ZŠ. Zná výhody a omezení některých robotických stavebnic. Pro zvídavé žáky nebo žáky SŠ dokáže připravit aktivity s programovatelným hardwarem.
Předpoklady
- zkušenosti robotickými hračkami (viz KAP/ROB1)

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

zápočet: - aktivní účast na cvičení - vytvoření metodického listu
Doporučená literatura
  • HARRIS, P. Understanding coding with Lego WeDo. New York: PowerKids Press, 2016. ISBN 9781508144687.
  • Havelka, M. a V. Stoffová. Robotika ? stavba a programování robotů, studijní opora. CD. Olomouc: UPOL, 2017. ISBN 978-80-244-5194-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní