Předmět: Seminář z matematiky

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Seminář z matematiky
Kód předmětu KAP/SEM-P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Martina, RNDr. Ph.D.
  • Jirsák Čeněk, Mgr.
  • Tuček Richard, Mgr.
Obsah předmětu
Student během semestru absolvuje 7 malých testů ze středoškolské matematiky. Pokud získá z těchto malých testů dostatečný počet bodů, bude mít možnost psát zápočtový test. Během semestru budou celkem 3 zápočtové testy, další budou během zkouškového období. Povolené pomůcky: kalkulačka, tabulky (oboje vlastní, půjčování během testu zakázáno), psací a rýsovací potřeby čisté papíry na výpočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 6 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obsahem předmětu jsou testy ze středoškolské matematiky.
Ovládá středoškolskou matematiku.
Předpoklady
Umí číst, psát a rýsovat a rozumí psanému textu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Nárok na zápočet získáte, napíšete-li některý ze zápočtových testů alespoň na 6 bodů (z 11ti). Napíšete-li jej na méně, snížím vám o body, které vám budou chybět do 6ti, vaše skóre z malých testů. Přihlášení a neúčast na velkém testu je stejná jako účast s výsledkem 0.
Doporučená literatura
  • PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 80-7196-099-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní