Předmět: Šifrování, kódování a jejich aplikace

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Šifrování, kódování a jejich aplikace
Kód předmětu KAP/SIK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
1.-5. Základy kódování. Prefixové kódy. Kraftova nerovnost, McMillanova věta. Metody nultého řádu (Huffman, aritmetické kódy) a metody vyšších řádů (Huffman). Adaptivní metody (Huffman). Slovníkové metody (LZ77, LZ78). 6.-10. Detekční/opravné kódy. Lineární kódy. Standardní dekódování. Perfektní kódy. Cyklické kódy. BCH, Reed-Solomonovy, Reed-Mullerovy kódy. 11.?14. Základy šifrování. Symetrické šifry, blokové šifrování, Feistel, DES, AES, NDS. Asymetrické metody šifrování, RSA. Cvičení: Procvičuje se látka vyložená na přednáškách. Důraz je kladen na schopnost aplikace poznatků získaných na přednáškách při řešení standardních úloh.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Příprava na zkoušku - 90 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit s následujícím partiemi - základy bezeztrátové komprese, detekční/opravné kódy a šifrování.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • Adámek J. Kódování a teorie informace. ČVUT Praha, 1991. ISBN 8001006611.
  • HANKERSON, D., HARRIS, G., JOHNSON, P. Introduction to Information Theory and Data Compression. Boca Raton: CRC Press, 2003. ISBN 1-58488-313-8.
  • Hankerson, D., Hoffman, D. Coding Theory and Cryptography: The Essentials.. Mrcel Dekker, 2000. ISBN 0-8247-0465-7.
  • MEZENES, Alfred, OORSCHOT, Paul, VANSTONE, Scott. Handbook of applied cryptography. Boca Raton: CRC Press, 1996. ISBN 9780849385230.
  • ROSEN, Kenneth. ed. Handbook of discrete and combinatorial mathematics. Boca Raton: CRC Press, 2000. ISBN 0-8493-0149-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr