Předmět: Šifrování, kódování a jejich aplikace

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Šifrování, kódování a jejich aplikace
Kód předmětu KAP/SKA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Teoretické základy šifrování a kódování - Eukleidův algoritmus, modulární aritmetika, kvadratické zbytky, testy prvočíselnosti - Konečná tělesa, vektorové prostory. Šifrování - Základy, Kerckhoffův princip, Kraftova nerovnost. - Klasické šifrování, symetrický klíč, Feistel šifry, NDS, DES. - Šifrování s veřejným klíčem, hash funkce, RSA. Kódování - Základy. - Lineární kódy, generující a kontrolní matice. Hammingovy kódy, cyklické kódy, BCH kódy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Příprava na zkoušku - 80 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Teoretické základy šifrování a kódování - Eukleidův algoritmus, modulární aritmetika, kvadratické zbytky, testy prvočíselnosti, konečná tělesa, vektorové prostory. Šifrování - základy, Kerckhoffův princip, Kraftova nerovnost. Klasické šifrování, symetrický klíč, Feistel šifry, NDS, DES. Šifrování s veřejným klíčem, hash funkce, RSA. Kódování - základy. Lineární kódy, generující a kontrolní matice. Hammingovy kódy, cyklické kódy, BCH kódy.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Znalosti středoškolské matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • Adámek J. Kódování a teorie informace. ČVUT Praha, 1991. ISBN 8001006611.
  • Procházka L. Algebra. Praha, 1990. ISBN 8020003010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní