Předmět: Úvod do komplexní analýzy

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Úvod do komplexní analýzy
Kód předmětu KAP/UKAM
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Brzezina Miroslav, doc. RNDr. CSc.
  • Šimůnková Martina, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Bude upřesněno po otevření předmětu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 155 hodin za semestr
Výstupy z učení
Derivace v komplexním oboru, holomorfní funkce a Cauchy-Riemannovy podmínky. Křivkové integrá-ly. Cauchyova věta, Cauchyův vzorec. Mocninné řady, izolované singularity holomorfních funkcí, Laurentovy řady. Reziduová věta a její aplikace. Konformní zobrazení.
Zvládnutí základů analýzy v komplexním oboru.
Předpoklady
Absolvování matematických přednášek prvních 4 semestrů.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: vypracování semestrální práce. Zkouška: písemná.
Doporučená literatura
  • Černý, I. Úvod do analýzy v komplexním oboru..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství matematiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství matematiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní