Předmět: Úvod do komplexní proměnné

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Úvod do komplexní proměnné
Kód předmětu KAP/UKPX
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky nespecifikováno
Studijní praxe nespecifikováno
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Brzezina Miroslav, doc. RNDr. CSc., dr. h. c.
  • Šimůnková Martina, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Derivace v komplexním oboru, holomorfní funkce a Cauchy-Riemannovy podmínky. Křivkové integrá-ly. Cauchyova věta, Cauchyův vzorec. Mocninné řady, izolované singularity holomorfních funkcí, Laurentovy řady. Reziduová věta a její aplikace. Konformní zobrazení.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr