Předmět: Vybrané statě z matematiky

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Vybrané statě z matematiky
Kód předmětu KAP/VSM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kalousek Zdeněk, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Kapitoly z lineární algebry: blokové matice, vlastní čísla a vl. vektory, funkce matic, zvláště e exp(A) + úvod do řešení diferenciálních rovnic resp. jejich soustav.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 74 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kapitoly z lineární algebry: blokové matice, vlastní čísla a vl. vektory, funkce matic, zvláště e exp(A) + úvod do řešení diferenciálních rovnic resp. jejich soustav.
Základní přehled o způsobu řešení lineárních diferenciálních rovnic jakožto prostředku k popisu ekonomických dynamických systémů
Předpoklady
Matematika I, Matematika II, (MA1, MA2).

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: presence, obhajoba domácích příkladů; Zkouška: písemná a ústní podle anotace. Matematika I, matematika II, (MA1, MA2).
Doporučená literatura
  • Demlová, J. - Nagy, J. Algebra, MVŠT, sešit III, SNTL 1983..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr