Předmět: Vývoj výukové aplikace

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Vývoj výukové aplikace
Kód předmětu KAP/VVA
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Drábková Jindra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Dostupné výukové aplikace, představení, diskuse. 2. Rozbor dostupných výukových aplikací po didaktické stránce. 3. Možné prostředky pro tvorbu výukových aplikací. 4.-5. Strategie vývoje software. 6. Didaktický kontext (cíl výuky, specifika věkových kategorií). 7.-8. Tvorba výukové aplikace, rozbor jednotlivých přístupů. 9.-14. Tvorba výukové aplikace: vodopádový přístup - požadavky (funkčnost, design, uživatelské prostředí), návrh, implementace, verifikace, údržba ve školním prostředí. 15.-19. Tvorba výukové aplikace: Spirálový přístup (body jednotlivých iterací, tři iterace) - analýza, vyhodnocení, vývoj, plánování. 20.-21. Implementace výukové aplikace přímo ve výuce. 22.-25. Úprava aplikace na základě výsledků implementace. 26.-28. Prezentace výukové aplikace, hodnocení a zpětná vazba. ----- Rozsah pro studenty kombinovaného studia: semináře: 16 hodin za semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace dovedností studentů
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na tvorbu a vývoj výukové aplikace.

Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování a obhájení projektu.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství informatiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní