Předmět: Webová kartografie

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Webová kartografie
Kód předmětu KAP/WKA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
  • Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vymezení pojmu webová kartografie, výhody a nevýhody elektronických map a atlasů. Kartografické vyjadřovací prostředky v tvorbě elektronických tematických map. Kompoziční prvky mapy ? odlišnosti při tvorbě tištěné a elektronické mapy nebo atlasu. Proces tvorby atlasu v pojetí tištěné a elektronické formy. Klasifikace elektronických map a atlasů, dynamika, interaktivita, statika elektronických map. MashUp aplikace a aktuální trendy v tvorbě map a atlasů. Distribuovaný GIS a jeho vliv na tvorbu elektronických map a atlasů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět představí vybranou problematiku z oboru webová kartografie s důrazem na tvorbu tematických map v prostředí programů GIS s podporou dalších grafických programů a metodami jejich publikování na Internetu. Studenti budou seznámeni s problematikou tvorby elektronických map a atlasů. Zároveň bude předmět diskutovat aspekty trendů v tvorbě a používání elektronických map a jejich vlivu na další oblasti geografie a jiných převážně sociálních věd.
Tvorba elektronických map na vybrané téma
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětů: předmětu Základy geoinformatiky, Kartografie a topografie, Geografické infomrační systémy
KAP/ZGIS a zároveň KGE/KATN
----- nebo -----
KGE/ZKAR

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Vypracování a obhajoba semestrální práce v rozsahu sady tematických elektronických map na vybrané téma.
Doporučená literatura
  • CARTWRIGHT, W., PETERSON, M. P., GARTNER, G. (eds.). Multimedia Cartography.. 1999.
  • KRAAK, M. J., ORMELING, F. Cartography: Visualization of Geospatial Data. 2003.
  • TAYLOR, D. R. F. (ed.). Cybercartography: Theory and Practice. 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní