Předmět: Základy deskových her

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Základy deskových her
Kód předmětu KAP/ZDH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Martina, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Hry: go, abalone gobblet, triada, věž, tantrix. Pravidla pro losování a vyhodnocování turnaje v němž hraje každý s každým i turnaje v němž to z časových důvodů není možné (tzv. švýcarský system)

Studijní aktivity a metody výuky
Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Exkurze - 6 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s deskovými hrami, s metodikou jejich výuky a naučí se losovat a vyhodnocovat turnaje deskových her.
Umí děti naučit deskové hry a ví jak nalosovat turnaj.
Předpoklady
Má zájem o vedení kroužku deskových her.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Hravost, zájem o deskové hry. Zápočet je udělen za aktivní účast a za vedení jedné výukové hodiny deskové hry go na základní škole.
Doporučená literatura
  • Miloš Zapletal. Velká kniha deskových her.
  • Tomáš Grosser. První kniha o go, Tiger A. P. E. 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství matematiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství matematiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní