Course: Czech Republic and EU

» List of faculties » FP » KFL
Course title Czech Republic and EU
Course code KFL/CZEU
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Böhm Hynek, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Evropská unie: hospodářský prostor s politickou vizí. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 325 s. ISBN 978-80-7325-312-7..
  • Visegrádská deklarace..
  • BAAR, Vladimír. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. 415 s. ISBN 80-86101-66-5..
  • BÖHM, Hynek; KÁRNÍKOVÁ, Nikola; VYMETAL, Tomáš. Výchova k evropanství v českých školách v roce 2017: Mission Impossible? Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, č. 2, s. 4-17. ISSN 1805-3963..
  • DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. 2. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-721-3..
  • FIALA, Petr a PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. ISBN 978-80-7325-180-2..
  • SCOTT, James Wesley. Border politics in Central Europe: Hungary and the role of national scale and nation-building. Geographia Polonica. 2018, roč. 91, č. 1, s. 17-32. ISSN 0016-7382..
  • SÝKORA, L. Globalizace a její společenské a geografické důsledky. In: Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P. (eds.). Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie. Praha: Přírodovědecká fakulta UK Praha, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2000, s. 59-79. ISBN 80-238-5566-2..
  • SZYMANOWSKI, Maciej. Na východ od Západu, na západ od Východu: středoevropské reflexe 1989-2017. 2. vyd. Brno: B&P Publishing, 2018. 265 s. ISBN 978-80-7485-156-8..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester