Course: Philosophical Aspects of Global Issues

» List of faculties » FP » KFL
Course title Philosophical Aspects of Global Issues
Course code KFL/FAGP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Bartoš Vít, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminár
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Amartya Sen. Etika a ekonomie. Praha: Vyšehrad 2002. ISBN 80-7021-549-6..
  • Bostrom Nick. Superinteligence: až budou stroje chytřejší než lidé. Praha: Prostor 2017. ISBN 978-80-7260-353-4..
  • Fritjof Capra. Tkáň života.
  • Michio Kaku. Budoucnost lidstva.
  • NAESS, Arne. Ekologie, pospolitost a životní styl: náčrt ekosofie. Tulčík: Abies, 1993. ISBN 80-88699-09-6..
  • POPPER, K. R. Otevřená společnost a její nepřátelé I a II. Praha 1994..
  • Spitzer Manfred. Kybernemoc!: jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. Brno: Host - vydavatelství 2016. ISBN 978-80-7491-792-9..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester