Course: Politics, Religion and Society in Global World

» List of faculties » FP » KFL
Course title Politics, Religion and Society in Global World
Course code KFL/PNSG
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Václavík David, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • ARMSTRONG, Karen. Velká transformace: svět v době Buddhy, Sokrata, Konfucia a Jeremjáše. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2085-7..
 • ÁRNASON, Jóhann Páll. Civilizační analýza: Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia, 2009. ISBN 978-80-7007-307-0..
 • BARŠA, Pavel. Západ a islamismus: střet civilizací, nebo dialog kultur? Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. ISBN 80-85959-96-8..
 • BRYNJOLFSSON, Erik. Druhý věk strojů: práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií. Brno: Jan Melvil Publishing, 2015. ISBN 978-80-87270-71-4..
 • DAVIE, Grace. Výjimečný případ Evropa: podoby víry v dnešním světě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. ISBN 978-80-7325-192-5..
 • GENTILE, Emilio. Politická náboženství: mezi demokracií a totalitarismem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. ISBN 978-80-7325-153-6..
 • JUERGENSMEYER, Mark. Teror v mysli boží: globální vzestup náboženského násilí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-109-3..
 • KREUZZIEGER, Milan a LÁNSKÝ, Ondřej (eds.). Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-470-1..
 • RÉMOND, René. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-496-3..
 • SAMEK, Tomáš. Tahle země je naše: český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7395-993-7..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester