Course: Citizenship Education

» List of faculties » FP » KFL
Course title Citizenship Education
Course code KFL/VKO19
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Trčka Michal, Mgr. Ph.D.
 • Václavík David, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • BARON-COHEN, Simon. Věda zla: nová teorie lidské krutosti. Brno: Emitos, 2014. ISBN 978-80-87171-37-0..
 • BELZ, Horst a SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. 3. vyd. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0846-4..
 • HABERMAS, Jürgen a SHAPIRO, Ian. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia, 2002. ISBN 80-7007-156-7..
 • HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-670-3..
 • KAHN, Peter. Critical Pedagogy, Ecoliteracy, and Planetary Crisis. The Ecopedagogy Movement. New York & Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing, 2010. ISBN 978-1-4331-0545-6..
 • KOPEČEK, Pavel a kol. Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství. Praha: Epocha, 2013. ISBN 978-80-7425-203-7..
 • KRÁKORA, Pavel a kol. Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. Praha: Epocha, 2012. ISBN 978-80-7425-167-2..
 • LUNEROVÁ, Jitka, ŠTĚRBA, Radim a SVOBODOVÁ, Monika. Výchova k občanství. 5. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7289-924-1..
 • STANĚK, Antonín, ed. a HRACHOVCOVÁ, Marie, ed. Občanská výchova v globalizující se společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-244-0475-3..
 • ŠPRINCOVÁ, Veronika. Ženy a muži ve společnosti a rozhodování: příručka k výuce. Praha: Fórum 50 %, 2015. ISBN 978-80-904447-4-4..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester