Course: Selected Issues from Humanities 1

» List of faculties » FP » KFL
Course title Selected Issues from Humanities 1
Course code KFL/VOSV1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Frantová Veronika, PhDr. Ph.D.
 • Jetmarová Jana, PhDr. Ph.D.
 • Václavík David, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • BARŠA, Pavel a CÍSAŘ, Ondřej. Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-094-8..
 • BARŠA, Pavel. Dialog teorií: filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. ISBN 978-80-7419-011-7..
 • BERGER, Peter L. a LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1..
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6..
 • Harrington, Austin a kol. Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál, 2006..
 • Holý, L. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)..
 • KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. ISBN 80-7325-067-5..
 • LIPOVETSKY, Gilles a CHARLES, Sébastien. Hypermoderní doba: od požitku k úzkosti. Praha: Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-283-4..
 • Müller, K. Češi a občanská společnost. Praha: Triton, 2003..
 • Prokop, D. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Praha: Host, 2019..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester