Předmět: Odborná rozprava z informatiky

» Seznam fakult » FP » KGD
Název předmětu Odborná rozprava z informatiky
Kód předmětu KGD/ORI
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Aktuální tematické okruhy jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty a katedry.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Výstupy z učení
Ověřit znalosti a dovednosti z informatiky v rámci SZZ
v rozsahu profilu absolventa
Předpoklady
splnění všech předepsaných náležitostí

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Bc. 1 otázka z matematiky 1 otázka z informatiky 1 otázka z didaktiky informatiky NMgr. (2. st. ZŠ) 2 otázky z informatiky 1 otázka z didaktiky informatiky NMgr. (SŠ) 1 otázka z okruhů Složitost a vyčíslitelnost nebo Kódování a šifrování 1 otázka z okruhů Počítačová grafika nebo Programování 1 otázka z didaktiky informatiky
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr