Předmět: Robotické hračky

» Seznam fakult » FP » KGD
Název předmětu Robotické hračky
Kód předmětu KGD/ROB1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lessner Daniel, Mgr. Ph.D.
  • Berki Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
seminář: 1. Pohyb Bluebota po volné ploše a podložce 2. Synchronizovaný pohyb více Bluebotů 3. Tablet a čtečka při práci s Bluebotem 4. Tvorba vlastních úloh a podložek pro Bluebota 5. Pohyb Ozobota 6. Realizace metodických listů pro Ozobota 7. Vyprávění příběhů pomocí Ozobota 8. Prostředí Ozoblockly 9. Jednoduchý robot LEGO WeDo 10. Vybrané modely WeDo robotů (z metodiky) 11. Vybrané modely WeDo robotů (ze SW prostředí) 12. Příprava vlastního WeDo robota a úlohy pro něj 13. Tvorba metodického listu k vlastní úloze 14. Hodnocení použitých hraček ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Studium metodou řešení problémů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 37 hodin za semestr
  • Projekt individuální - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vyzkoušet si na praktických úkolech práci s vybranými robotickými hračkami. Vzájemně se inspirovat konkrétními výukovými aktivitami s nimi.
Pomocí programovatelných hraček rozvíjí u žáků algoritmické myšlení. Zná výhody a omezení těchto hraček.
Předpoklady
- znalost základních konceptů algoritmizace

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

zápočet: - aktivní účast na cvičení, řešení zadaných úloh - realizace úlohy ve školní třídě
Doporučená literatura
  • HALOUSKOVÁ, A. Učebnice jazyka Scratch. Brno: MU, 2012.
  • KREJSA, J. Výuka základů programování v prostředí Scratch. České Budějovice: JU, 2014.
  • LOVÁSZOVÁ, G., V. PALMÁROVÁ a M. CÁPAY. Didaktika programovania pre ZŠ 1: línia: didaktika informatiky a informatickej výchovy. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2011. ISBN 978-80-8118-080-4.
  • LOVÁSZOVÁ, G., V. PALMÁROVÁ a M. CÁPAY. Didaktika programovania pre ZŠ 2: línia: didaktika informatiky a informatickej výchovy. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2011. ISBN 978-80-8118-091-0.
  • OPICOVÁ, Z. Využití Ozobota ve výuce na 2. stupni ZŠ. Liberec: TUL, 2018.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr