Předmět: Základy kartografie

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Základy kartografie
Kód předmětu KGE/ZKAR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Severýnová Popková Klára, Mgr. Ph.D.
  • Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Konceptuální model kartografie je v následujících tématech uveden do souvislostí s geografickýcm vzděláváním formou vymezení kometencí pro využití map a kartografie geografy a formulováním problémů a úkolů pro zamyšlení, možnosti soutěží a her na bázi map a jejich využití ve třídě a terénu. 1. Pojmová báze geografie a kartografie, obsah obecněgeografické a topografické mapy 2. Zobrazování globálních souvislostí, globus a mapy světa 3. Mapy regionů, obecněgeografcké mapy 4. Místo, místopis a topografické mapy 5. Atributy geografických objektů, tematické mapy 6. Analýza tematické mapy, identifikace, kompozice, podklad, téma, souvislosti 7. Shrnutí kartografických pojmů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Integrace geografické a kartografické pojmové bázy. Seznámení se s klíčovými koncepty kartografie (geometrická podstata map, kartografická zobrazení, kartometrie, dálkový průzkum Země, generalizace, symbolizace) Procvičení zručnosti čtení obsahu topografické a obecněgeografické mapy, odlišení obecněgeografického a topografického podkladu tematické mapy a analýzy tematické mapy z kartografického hlediska a z hlediska geografických informací v ní dostupných.
orientace v základních znalostech kartografie a topografie na úrovni vysokoškolského učiva, sestavení mapových výstupů na zadané téma
Předpoklady
znalost kartografie a topografie v rozsahu gymnaziálního zeměpisu

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Zápočet: aktivní účast na seminářích, docházka 80 %, kontrolní testy, vypracování seminárních úkolů Zkouška: písemná, ústní
Doporučená literatura
  • Čapek, R. Geografická kartografie. Praha, 1992. ISBN 80-04-25153-6.
  • Hojovec, V. Kartografie. Praha, 1987.
  • Kaňok, J. Tematická kartografie. Ostrava, 1999. ISBN 80-7042-781-7.
  • Miklín Jan, Dušek Radek, Krtička Luděk, Kaláb Oto. Tvorba map. 2018.
  • Nižnanský, B., Popková, K. Kartografie pro geografy. 2012.
  • Robinson et al. Elements of Cartography. New York, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr