Course: Czechoslovak history II (1945-1989)

» List of faculties » FP » KHI
Course title Czechoslovak history II (1945-1989)
Course code KHI/CED2T
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D.
 • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Lectures: 1) Renewal of post-war Czechoslovakia, political and economic system of the third republic, foreign policy of the country. 2) Coping with Nazism and collaboration, retributive justice, the position of non-Slavic national minorities. 3) Elections in June 1946 and the gradual intensification of the struggle for democracy against the background of the collapse of the anti-fascist coalition in the world. 4) The takeover of monopoly power in the country by the Communist Party of Czechoslovakia in February 1948 and the beginning of the destruction of the democratic system. 5) The founding period of the communist regime in 1948-1953, the transformation of the country's political and economic system and the social structure of its population, industrialization and collectivization, the character of the Communist Party as a party of power. 6) Cult of personality and its manifestations, culture in the founding period of the regime. 7) Persecution of real and potential opponents of the regime, political processes of the late 1940s and 1950s, forms of anti-regime resistance, post-February emigration and its activities. 8) The crisis of the communist regime in 1953 and 1956 and the moderate destalinization of the country, the political, economic-social and cultural development of Czechoslovakia in the second half of the 1950s and early 1960s. 9) Political, cultural, economic and social development of Czechoslovakia in the 1960s, efforts to liberalize the regime and make it more effective. 10) Prague Spring 1968/69 - an attempt to reform socialism, the renewal of civil society, the occupation of Czechoslovakia in August 1968 and its consequences. 11) The defeat of the reform movement in 1969 and the punishment of its actors, the first phase of the so-called normalization and persecution of its opponents, the internal character of the Communist Party after the "restoration of order". 12) Political, economic and social development of Czechoslovakia in the 1970s and the first half of the 1980s, culture and everyday life in "normalizing" Czechoslovakia. 13) Opposition and non-conformist activities in the 1970s and 1980s. and sanctions of its actors, samizdat, Charter 77, underground, independent religious activities, peace and environmental movements, exile. 14) The crisis of the normalization regime in the second half of the 1980s and efforts to overcome it, perestroika and glasnost in Czechoslovakia, the activation of the public and the emergence of new independent initiatives, the November Revolution in 1989. Exercises: The lectures are followed by exercises, where students will interpret important written and audiovisual sources on partial key topics of the period and discuss them. Part of the course is a professional excursion related to Czechoslovak history in the period under review.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming)
 • Class attendance - 42 hours per semester
 • Preparation for exam - 39 hours per semester
 • Home preparation for classes - 39 hours per semester
Learning outcomes
Students will be acquainted with the political, economic, social and cultural development of Czechoslovakia from the end of World War II to the fall of the communist regime in 1989, in the necessary context of general history. Attention will be paid, among other things, to the specific character of the Third Republic (1945-1948), the rise of the Communist Party, the radical transformation of Czechoslovakia. state and society after February 1948, the most important political crises (1953, 1956, 1968/69), the persecution of real and potential, resp. fabricated opponents of the regime or forms of anti-regime resistance and opposition. The cause of the fall of the communist regime in 1989 will then be analyzed.
It corresponds to the definition of the subject and to the demands given in syllabus.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

Active participation in exercises; fulfillment of assigned tasks; successfully passed the test; studied recommended literature.
Recommended literature
 • BLAIVE, Muriel. Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha, 2001.
 • DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé: velká politika 1938?1991, díl I: Světová válka a nukleární mír 1938?1964, díl II: Konce dobrodružství 1964?1991. Praha, 2004.
 • HOPPE, Jiří. Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha, 2009.
 • JUDT, Tony. Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha, 2017.
 • KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Praha, Academia 2012. ISBN 978-80-200-2043-7..
 • KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945?1969. Praha, 2007.
 • KAPLAN, Karel - PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno, 2001.
 • KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Praha, 2000.
 • KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953?1956. Brno, 2005.
 • KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948?1960. Praha, 2012.
 • KMEŤ, Norbert ? MARUŠIAK, Juraj (edd.). Slovensko a režim normalizácie. Bratislava - Prešov, 2003.
 • KNAPÍK, Pavel - FRANC, Martin. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948?1967, 2 sv.. Praha, 2011.
 • KNAPÍK, Pavel. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948?1956. Praha, 2006.
 • KOCIAN, Jiří - PAŽOUT, Jaroslav - VILÍMEK, Tomáš - BALÍK, Stanislav - HLOUŠEK, Vít. Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969-1993. Praha, 2020.
 • KUČERA, Jaroslav. Odsun nebo vyhnání? Sudetští Němci v Československu v letech 1945?1946. Jinočany, 1992.
 • KUKLÍK, Jan, et al. Vývoj československého práva 1945?1989. Praha, 2008.
 • LETZ, Robert. Slovensko v rokoch 1945?1948. Na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava, 1994.
 • LITERA, Bohuslav ? TEJCHMAN, Miroslav ? VYKOUKAL, Jiří. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944?1989. Praha, 2017.
 • LONDÁK, Miroslav ? SIKORA, Stanislav ? LONDÁKOVÁ, Elena. Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960?1967. Bratislava, 2002.
 • OTÁHAL, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969?1989. Praha, 2011.
 • PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969?1989. Praha, 2017.
 • PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno, 2008.
 • PEŠEK, Jan ? LETZ, Róbert. Štruktúry moci na Slovensku 1948?1989. Prešov, 2004.
 • PRŮCHA, Václav, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918?1992, 2. díl: Období 1945?1992. Praha, 2009.
 • RÁKOSNÍK, Jakub. Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945?1960. Praha, 2010.
 • RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu 1945-1989. Praha, 2020.
 • RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914?1992 (období 1945-1992). Praha, 2015.
 • STANĚK, Tomáš. Poválečné ?excesy? v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha, 2005.
 • SUK, Jiří. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). Praha, 2009.
 • WANNER, Jan. Brežněv a východní Evropa. Praha, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): - (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer