Předmět: Dějiny starověku

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Dějiny starověku
Kód předmětu KHI/DASB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Smrž Pavel, PhDr.
Obsah předmětu
viz anotace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 31 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 31 hodin za semestr
Výstupy z učení
Politický a kulturní vývoj starověkých civilizací. Požadavky na studenta: prosím doplnit o ?úspěšně složený zápočtový test a ústní zkouška.?
Student obdrží základní přehled historického vývoje starověkého světa s těžištěm na řecké a římské dějiny. Tématem přednášek jsou hlavní tendence politického, hospodářského a společenského vývoje, otázky ústav, institucí a dobového politického myšlení.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, základní znalosti z obecných starších dějin, znalost aspoň jednoho cizího jazyka.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Robert Graves. Řecké mýty I,II. Praha, 1982.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr