Předmět: Didaktika dějepisu I

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Didaktika dějepisu I
Kód předmětu KHI/DD1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Ulvr Václav, Mgr.
Obsah předmětu
Dějepis jako školní předmět, smysl dějepisu,význam chápání historických událostí v dobovém kontextu,specifika práce učitele dějepisu, struktura vyučovací jednotky, vnímání dějin mladou generací, vztah společnosti k historii, základní školské dokumenty, změny ve výuce dějepisu v souvislosti s vydáním RVP ZV a zaváděním ŠVP.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 31 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 31 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka teorie didaktiky, vývojové trendy
Studující se seznámí s dějepisem jako školním předmětem, jeho smyslem, specifiky práce učitele dějepisu, strukturou vyučovací jednotky, vnímání dějin mladou generací, vztahem společnosti k historii, základními školskými dokumenty a aktuálními změnami ve výuce dějepisu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, znalost českých a československých dějin.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Rámcové plány pro výuku dějepisu Učebnice dějepisu pro ZŠ Bruner, J.S.: Teoretické předpoklady struktury dějepisného učiva a její realizace v tematickém celku. Ústí nad Labem 1971. Čapek, V.: Problémy a tendence vyučování dějepisu v současném světě. Praha 1970. Mejstřík, V. : Metodika dějepisu jako učebního předmětu. Praha 1964. Průcha,J.: Moderní pedagogika. Praha 1997 Průcha,J.: Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno 1998 Růžičková, J.: Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu 1. a 2. díl. Ústí nad Labem 1982. Růžičková, J.: Řešení problémů v dějepisu. Praha 1975 Růžičková, J.: K otázce náročnosti problémového učení v dějepise vzhledem k věku a schopnostem žáků. Praha 1970 Sborníky vydávané u příležitosti konferencí Výboru pro kulturu Rady Evropy k otázkám výuky . &, &.
  • Beneš, Z. Historický text a historická kultura, Praha 1995..
  • Beneš, Z. Historie a škola I, Praha 2002..
  • Beneš, Z. Historie a škola II, Praha 2005..
  • Stradling, R.:. Jak učit evropské dějiny 20. století.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr