Course: Didactics of history 2

» List of faculties » FP » KHI
Course title Didactics of history 2
Course code KHI/DD2U
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Ulvr Václav, Mgr.
Course content
History as a school subject, a sense of history, understanding the importance of historical events in the contemporary context, the specifics of work history teachers, lesson structure, perception of the history of the young generation, the relationship of the history, basic educational documents, changes in the teaching of history in connection with the FEP and implementation of the SEP.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming)
  • Class attendance - 42 hours per semester
  • Preparation for exam - 24 hours per semester
  • Home preparation for classes - 24 hours per semester
Learning outcomes
This course looks at theoretical knowledge from didactics of history and application in the praxis.
It corresponds to the definition of the subject and to the demands given in syllabus.
Prerequisites
Fulfilment of previous study obligations, see the study program.

Assessment methods and criteria
Oral exam

Active attendance on discussions (lessons); fulfilment of homework; passing a test successfully; study of recommended literature
Recommended literature
  • Beneš, Z. Historický text a historická kultura, Praha 1995..
  • Julínek. S. Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno 2004.
  • Kolektiv. Rámcové plány pro výuku dějepisu Učebnice dějepisu pro ZŠ Bruner, J.S.: Teoretické předpoklady struktury dějepisného učiva a její realizace v tematickém celku. Ústí n.L. 1971. Čapek,V.: Problémy a tendence vyučování dějepisu v současném světě. Praha 1970 Mejstřík,V.: Metodika dějepisu jako učebního předmětu. Praha 1964. Průcha,J.: Moderní pedagogika, Praha 1997 Průcha,J.: Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média, Brno 1998 Růžičková,J.: Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu 1. a 2. díl, Ústí n.L. 1982. Růžičková,J.: Řešení problémů v dějepisu. Praha 1975. Růžičková,J.: K otázce náročnosti problémového učení v dějepise vzhledem k věku a schopnostem žáků. Praha 1970. Sborníky vydávané u příležitosti konferencí Výboru pro kulturu Rady Evropy k otázkám výuky historie . &, &.
  • Mejstřík V.:. Metodika dějepisu jako učebního předmětu. Praha 1964..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Teacher Training for Lower Secondary Schools - History (15) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Teacher Training for Lower Secondary Schools - History (18) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Teacher Training for Lower Secondary Schools - History (17) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter