Předmět: Dějiny vzdělanosti v moderní době

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Dějiny vzdělanosti v moderní době
Kód předmětu KHI/DEVZO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
  • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem chápání vzdělanosti v souvislosti s modernizačními procesy, vědeckým a technickým rozvojem i pedagogickým hnutím. Kromě přehledu vývoje vzdělávací soustavy od základního po vysoké školství bude pozornost věnována také ostatním centrům vzdělanosti.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na výuce; splnění zadaných úkolů, vypracování referátu.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr