Předmět: Historická exkurze

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Historická exkurze
Kód předmětu KHI/HX1B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Svoboda Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Historická exkurze je každoročně uskutečňována do míst v České republice a příhraničí, spjatých s politickými, kulturními, hospodářskými a náboženskými dějinami. Jejím prostřednictvím studující blíže poznají určité jevy, přičemž se klade důraz na hloubku analýzy, nikoli na množství navštívených míst.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Exkurze - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Historická exkurze je každoročně uskutečňována do míst v České republice a příhraničí, spjatých s politickými, kulturními, hospodářskými a náboženskými dějinami. Jejím prostřednictvím studující blíže poznají určité jevy, přičemž se klade důraz na hloubku analýzy, nikoli na množství navštívených míst.
Studující se seznámí s částí regionálních i celozemských dějin bádáním v terénu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, znalost českých, československých i evropských starších a novějších dějin a dějin kultury.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta, Rozhovor

Vypracování esej na zadané (vybrané) téma. Kulturně-historický přehled a orientace v odborné terminologii na úrovni gymnaziální výuky.
Doporučená literatura
  • Gombrich, E. H. Příběh umění, Praha 1998. &, &.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr