Předmět: Odborná rozprava z dějepisu

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Odborná rozprava z dějepisu
Kód předmětu KHI/ORV
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
  • Svoboda Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Státní závěrečná zkouška prověří dosud nabyté znalosti a dovednosti studujících historie.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět státní zkoušky.
Znalost všech období českých, československých a evropských dějin.
Předpoklady
Splnění všech předcházejících studijních povinností.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Státní závěrečná zkouška prověří dosud nabyté znalosti a dovednosti studujících historie.
Doporučená literatura
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr