Předmět: Praxe Ii

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Praxe Ii
Kód předmětu KHI/PRX2O
Organizační forma výuky Praxe
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Habánová Anna, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Základní seznam institucí, ze kterých mohou studenti vybírat: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Magistrát města Liberec, Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště a územní památkové správy, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní archivy (mj. státní okresní archivy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa, Národní archiv), Kromě uvedených institucí je možné spolupracovat s paměťovými institucemi v místě bydliště studenta

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Pracovní činnosti (dílny), Samostatná výzkumná činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 31 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 31 hodin za semestr
Výstupy z učení
Součástí kvalifikační připravenosti a rozvoje profesní adaptability je povinná praxe v příslušných institucích podle vlastního výběru studujících. Praxe se uskutečňuje v obou ročnících navazujícího magisterského studia v archivech, muzeích, galeriích, knihovnách a dalších paměťových institucích, na jednotlivých pracovištích Národního památkového ústavu a na památkových objektech nebo v institucích státní správy pod dohledem příslušných odborníků. Význam praxe spočívá v prohloubení osvojených vědomostí a dovedností a v jejich aplikaci a ověření v konkrétním pracovním prostředí a při řešení různých odborných problémů a také seznámení studentů s chodem a reálným fungováním jednotlivých institucí. Základní seznam institucí, ze kterých mohou studenti vybírat: Krajská vědecká knihovna v Liberci Magistrát města Liberec Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště a územní památkové správy Oblastní galerie Liberec Severočeské muzeum v Liberci Státní archivy (mj. státní okresní archivy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa, Národní archiv) Kromě uvedených institucí je možné spolupracovat s paměťovými institucemi v místě bydliště studenta.
Studující konají několikatýdenní praxi ve 2. a 3. ročníku studia po domluvě s katedrou historie a s přijímající institucí.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta

Praxe probíhá souvisle nebo průběžně dle požadavků instituce a možností studenta. Po absolvování praxe vystaví její garant studentovi hodnocení, na jehož základě mu bude udělen zápočet.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr