Předmět: Vybrané aspekty novějších dějin II

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané aspekty novějších dějin II
Kód předmětu KHI/VAN2T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Ulvr Michal, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je věnován vybranému problému z novověkých dějin (obecných i světových). Jeho obsah je obměňován.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na cvičeních; plnění zadaných úkolů; vypracování referátu.
Doporučená literatura
 • Československo roku 1968, 1. díl: obrodný proces, 2. díl: počátky normalizace,. Praha, 1993.
 • Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944?1948,. Praha, 1995.
 • ASH, Timothy Garton. Rok zázraků 89. Praha, 1991.
 • BEREND, Iván Tibor. Central and Eastern Europe 1944?1993. Detour from the Periphery to the Periphery. Cambridge ? New York ? Melbourne, 1998.
 • BLAIVE, Muriel. Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha, 2001.
 • BLAŽEK, Petr ? KAMIŃSKI, Łukasz ? VÉVODA, Rudolf (edd.). Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Praha, 2006.
 • BLAŽEK, Petr ? PAŽOUT, Jaroslav, et al. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha, 2013.
 • COURTOIS, Stéphane, et al. Černá kniha komunismu. Zločiny, teror, represe, 2 sv.. Praha, 1999.
 • CROZIER, Brian. Vzestup a pád sovětské říše. Praha, 2004.
 • DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé: velká politika 1938?1991, díl I: Světová válka a nukleární mír 1938?1964, díl II: Konce dobrodružství 1964?1991. Praha, 2004.
 • DURMAN, Karel. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964?1991. Praha, 1998.
 • EISLER, Jerzy. Marzec 1968. Geneza. Przebieg. Konsekwencje. Warszawa, 1999.
 • HOPPE, Jiří. Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha, 2009.
 • IRMANOVÁ, Eva. Kádárnismus. Vznik a pád jedné iluze. Praha, 1998.
 • IRMANOVÁ, Eva. Maďarsko v éře sovětizace. Praha, 2008.
 • JUDT, Tony. Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha, 2017.
 • KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Praha, Academia 2012. ISBN 978-80-200-2043-7..
 • KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945?1969. Praha, 2007.
 • KAPLAN, Karel - PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno, 2001.
 • KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Praha, 2000.
 • KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953?1956. Brno, 2005.
 • KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948?1960. Praha, 2012.
 • KENNEY, Padraic. Karneval revoluce. Střední Evropa 1989. Praha, 2005.
 • KMEŤ, Norbert ? MARUŠIAK, Juraj (edd.). Slovensko a režim normalizácie. Bratislava - Prešov, 2003.
 • KOCIAN, Jiří - PAŽOUT, Jaroslav - VILÍMEK, Tomáš - BALÍK, Stanislav - HLOUŠEK, Vít. Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969-1993. Praha, 2020.
 • KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha, 2001.
 • KURLANSKY, Mark. 1968. Rok, který otřásl světem. Praha, 2007.
 • LITERA, Bohuslav ? TEJCHMAN, Miroslav ? VYKOUKAL, Jiří. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944?1989. Praha, 2017.
 • LITVÁN, György (ed.). The Hungarian Revolution of 1956. Reform, Revolt and Repression 1953?1963. London ? New York, 1996.
 • MACHCEWICZ, Paweł. Polski rok 1956. Warszawa, 1993.
 • NEUBERT, Ehrhart. Geschichte der Opposition in der DDR 1949?1989. Bonn, 1997.
 • OTÁHAL, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969?1989. Praha, 2011.
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939?1989. Praha, 2000.
 • PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969?1989. Praha, 2017.
 • PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno, 2008.
 • PRŮCHA, Václav, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918?1992, 2. díl: Období 1945?1992. Praha, 2009.
 • RÁKOSNÍK, Jakub. Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945?1960. Praha, 2010.
 • RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu 1945-1989. Praha, 2020.
 • RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914?1992 (období 1945-1992). Praha, 2015.
 • SCHROEDER, Klaus. Der SED-Staat. Geschichte und Strukturen der DDR. München, 1999.
 • SUK, Jiří. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). Praha, 2009.
 • THOMAS, Daniel C. Helsinský efekt. Mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu. Praha, 2007.
 • WANNER, Jan. Brežněv a východní Evropa. Praha, 1995.
 • WEBER, Hermann. Dějiny NDR. Praha, 2003.
 • Wolle, Stefan. Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971?1989. Berlin, 1998.
 • ZEMAN, Zbyněk. Vzestup a pád komunistické Evropy. Praha, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr