Course: Selected Aspects of Modern History II

» List of faculties » FP » KHI
Course title Selected Aspects of Modern History II
Course code KHI/VAN2T
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming)
 • Class attendance - 42 hours per semester
 • Preparation for exam - 39 hours per semester
 • Home preparation for classes - 39 hours per semester
Learning outcomes
The course is devoted to a selected problem from modern history (general and world). Its content is subject to change.
It corresponds to the definition of the subject and to the demands given in syllabus.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

Active participation in exercises; performance of assigned tasks; elaboration of a paper.
Recommended literature
 • Československo roku 1968, 1. díl: obrodný proces, 2. díl: počátky normalizace,. Praha, 1993.
 • Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944?1948,. Praha, 1995.
 • ASH, Timothy Garton. Rok zázraků 89. Praha, 1991.
 • BEREND, Iván Tibor. Central and Eastern Europe 1944?1993. Detour from the Periphery to the Periphery. Cambridge ? New York ? Melbourne, 1998.
 • BLAIVE, Muriel. Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha, 2001.
 • BLAŽEK, Petr ? KAMIŃSKI, Łukasz ? VÉVODA, Rudolf (edd.). Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Praha, 2006.
 • BLAŽEK, Petr ? PAŽOUT, Jaroslav, et al. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha, 2013.
 • COURTOIS, Stéphane, et al. Černá kniha komunismu. Zločiny, teror, represe, 2 sv.. Praha, 1999.
 • CROZIER, Brian. Vzestup a pád sovětské říše. Praha, 2004.
 • DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé: velká politika 1938?1991, díl I: Světová válka a nukleární mír 1938?1964, díl II: Konce dobrodružství 1964?1991. Praha, 2004.
 • DURMAN, Karel. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964?1991. Praha, 1998.
 • EISLER, Jerzy. Marzec 1968. Geneza. Przebieg. Konsekwencje. Warszawa, 1999.
 • HOPPE, Jiří. Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha, 2009.
 • IRMANOVÁ, Eva. Kádárnismus. Vznik a pád jedné iluze. Praha, 1998.
 • IRMANOVÁ, Eva. Maďarsko v éře sovětizace. Praha, 2008.
 • JUDT, Tony. Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha, 2017.
 • KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Praha, Academia 2012. ISBN 978-80-200-2043-7..
 • KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945?1969. Praha, 2007.
 • KAPLAN, Karel - PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno, 2001.
 • KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Praha, 2000.
 • KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953?1956. Brno, 2005.
 • KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948?1960. Praha, 2012.
 • KENNEY, Padraic. Karneval revoluce. Střední Evropa 1989. Praha, 2005.
 • KMEŤ, Norbert ? MARUŠIAK, Juraj (edd.). Slovensko a režim normalizácie. Bratislava - Prešov, 2003.
 • KOCIAN, Jiří - PAŽOUT, Jaroslav - VILÍMEK, Tomáš - BALÍK, Stanislav - HLOUŠEK, Vít. Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969-1993. Praha, 2020.
 • KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha, 2001.
 • KURLANSKY, Mark. 1968. Rok, který otřásl světem. Praha, 2007.
 • LITERA, Bohuslav ? TEJCHMAN, Miroslav ? VYKOUKAL, Jiří. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944?1989. Praha, 2017.
 • LITVÁN, György (ed.). The Hungarian Revolution of 1956. Reform, Revolt and Repression 1953?1963. London ? New York, 1996.
 • MACHCEWICZ, Paweł. Polski rok 1956. Warszawa, 1993.
 • NEUBERT, Ehrhart. Geschichte der Opposition in der DDR 1949?1989. Bonn, 1997.
 • OTÁHAL, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969?1989. Praha, 2011.
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939?1989. Praha, 2000.
 • PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969?1989. Praha, 2017.
 • PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno, 2008.
 • PRŮCHA, Václav, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918?1992, 2. díl: Období 1945?1992. Praha, 2009.
 • RÁKOSNÍK, Jakub. Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945?1960. Praha, 2010.
 • RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu 1945-1989. Praha, 2020.
 • RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914?1992 (období 1945-1992). Praha, 2015.
 • SCHROEDER, Klaus. Der SED-Staat. Geschichte und Strukturen der DDR. München, 1999.
 • SUK, Jiří. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). Praha, 2009.
 • THOMAS, Daniel C. Helsinský efekt. Mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu. Praha, 2007.
 • WANNER, Jan. Brežněv a východní Evropa. Praha, 1995.
 • WEBER, Hermann. Dějiny NDR. Praha, 2003.
 • Wolle, Stefan. Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971?1989. Berlin, 1998.
 • ZEMAN, Zbyněk. Vzestup a pád komunistické Evropy. Praha, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): - (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer