Předmět: Metodika výuky šachu 1

» Seznam fakult » FP » KMD
Název předmětu Metodika výuky šachu 1
Kód předmětu KMD/MVS1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Finěk Václav, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Přínosy hraní šachů, základní didaktická a metodická pravidla, hry pro začátečníky. 2. Šachovnice, šachové kameny a jejich pohyb, hodnota figur, šachová notace. 3. Šach, mat, pat, rošáda, základní maty. 4. Remíza, obecné zásady zahájení, dvojí úder, odtažný a dvojitý šach. 5. Kombinace, slabá poslední řada, základy pěšcových koncovek (opozice, pravidlo čtverce, kritická pole). 6. Kombinace pěšců a figur. 7. Základy taktiky. 8. Útok na krále (ve středu šachovnice, při stejných a opačných rošádách). 9. Koncovky I (dáma proti králi, věž a pěšec proti věži, pokročilejší pěšcové koncovky). 10. Koncovky II (střelec proti jezdci, stejnobarevní a nestejnobarevní střelci). 11. Základy strategie (slabá a silná pole, pěšcové slabiny, volné sloupce). 12. Tvorba lekcí.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Metodika výuky šachu dětí a začátečníků.
Studenti jsou schopni vést šachové kroužky pro začátečníky.
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Prokáže získané znalosti ve hře a vytvoří jednu lekci.
Doporučená literatura
  • http://www.chess.cz/www/mladez/metodika.html.
  • Martin Beil. Šachová cvičení (díl 2,3..,6).
  • Martin Kubala. Pat a Mat hrají šachy.
  • Petr Herejk a kolektiv. Metodická příručka pro trenéry a učitele šachu.
  • Petr Herejk a kolektiv. Sbírka čachových úloh.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství matematiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství matematiky pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní