Course: Modern approaches to teaching mathematics

» List of faculties » FP » KMD
Course title Modern approaches to teaching mathematics
Course code KMD/NPVMX
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Břehovský Jiří, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to acquaint students with various methods of problem solving, such as Heuristic strategies, method of generated problems, research approach to problem solving and investigation of mathematical situations. Repetition of the procedure, searching for a formula, searching for exceptions and special cases, generalization of problems, reverse problems. Proof problems, mathematical determination problems, parameter problems, verbal problems and mathematical situations.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • B. Novák, Molnár, J. a kol.:. Deset let s matematickým klokanem.. UP, Olomouc, 2005.
  • G. Polya:. How to Solve it.. Princeton University Press, Princeton, USA, 1985.
  • HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky ? 1. díl.. online. UK Praha, 2004. ISBN 80-7290-189-3.
  • J. Molnár:. Světová federace národních matematických soutěží a my.. UP, Olomouc, 2007.
  • J. Švrček:. Tvorba a využití gradovaných řetězců matematických úloh.. UP, Olomouc, 2008.
  • M. Ausbergová, R. Folk:. Rozvíjení myšlení žáků při vyučování.. SPN, Praha, 1999.
  • M. Cirjak:. Zbierka divergentných a iných neštandardných úloh (tvorivosť v matematike).. Essox, Prešov, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester