Course: Drama playsand improvisation

» List of faculties » FP » KPP
Course title Drama playsand improvisation
Course code KPP/DHIEK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Frequency of the course Drama playsand improvisation
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Horáček Lukáš, Mgr.
 • Fárková Eva, Mgr.
Course content
Methods of drama education, role-playing activites outdoor drama and other forms of drama 1. Methods and techniques of drama education (verbal and nonverbal) 2. Role-playing. 3. Child theater. 4. Outdoor drama. 5. Student´s dramatic projects.

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Active metods (simulation, situational contingency methods, drama,acting, namagerial acting )
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for credit - 28 hours per semester
 • Home preparation for classes - 64 hours per semester
Learning outcomes
Students will gain practical skills from the field of drama education
After completion of the subject student will be able 1. to understand the meaning of Dramatic Games and Improvisation and its use in education 2. to reflect the topic critically 3. to demonstrate specific intellectual skills gained in a course in creating and performing dramatic game for pupils in the classroom 4. to be motivated for continuous learning in the field
Prerequisites
Student is acknowledged with basic framework of Drama education.

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis

Study objectives: 1. active participation on the lecture 2. participants will perform all given tasks 3. reading of relevant academic texts 4. writing a semestral academic paper 5. successful accomplishment of institutional objectives of the course - attainment above the minimum requirements for the award of credit
Recommended literature
 • Časopis Tvořivá dramatika (od r.1990).
 • BLÁHOVÁ, K. Hry pro tvořivé vyučování. Praha: Agentura Strom, 1997..
 • BLÁHOVÁ, K. Jak si pohrát s pohádkou aneb pohádka jako východisko pro dramatickou hru. Metodické listy pro PV. Praha: Raabe, 2004..
 • BLÁHOVÁ, K. Jak si pohrát s říkadlem a pohádkou. Metodické listy pro PV. Praha: Raabe, 2005..
 • BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1997..
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: ARTAMA, 1992..
 • KOŤÁTKOVÁ, S. a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1999..
 • MACÁKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova, didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004..
 • MACHKOVÁ, E.:. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha, DAMU 1997..
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, 2004..
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy, Praha, artama 1999..
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1999.. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2005.
 • MACHKOVÁ, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: ISBN, 2000..
 • VALENTA J. Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Rádce učitele 3. Praha: Raabe 2003, C 2.9..
 • VALENTA J. Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika nonverb.komunikace). Kladno: AISIS, 2004..
 • WAY B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: Institut sociálních vztahů, 1996..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Education in Leisure Time (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -