Předmět: Globální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Globální výchova
Kód předmětu KPP/GLO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Přístupy v globální výchově 2. Simulační hry, hry s rolemi a diskusní hry 3. Využití konstruktivismu v globální výchově

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
V předmětu jsou studenti seznámeni s aktivitami i metodickými východisky uplatňovanými v moderním pojetí globální výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Globální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu, zařazovat do svých programů aktivity z globální výchovy 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblast
Předpoklady
Základní předměty z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Hodnocení studenta je založeno na počtu získaných bodů: <ul> <li>0-5 bodů - nesplnil <li>6-9 bodů - dobře <li>10-12 bodů - velmi dobře <li>více než 12 bodů - výborně. </ul> Body je možné získávat následujícími způsoby: <ul> <LI>1 bod za každou účast na hodině. <LI>3 body za spolupráci při uvádění některé z her (na základě předchozí domluvy) <LI>3 body za písemně zpracovaný projekt reflexe některého z globálních problémů pomocí aktivních výukových metod ve vlastní (plánované) výuce. </ul> Absolvování předmětů Globální problémy a Praktická ekologická výchova.
Doporučená literatura
  • CAHA, M.; ČINČERA, J. Výchova a budoucnost. Hry a techniky o životním prostředí a společnosti. Brno: PAIDO, 2005. 167 s. ISBN 80-7315-099-9..
  • ČINČERA, J.; KLÁPŠTĚ, P.; MAIER, K. Hry a výchova k občanské společnosti. Praha: BEZK, 2005. 97 s. ISBN 80-239-5144-0..
  • FOUNTAIN, S. Místo na slunci. Praha: Tereza, 1994..
  • PIKE, G., SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu I, II, Praha: Portál, 2000..
  • PIKE, G; SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -