Předmět: Globální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Globální výchova
Kód předmětu KPP/GLOK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Globální výchova - teoretická východiska a směry. 2. Metody globální výchovy. Simulační hry a hry s rolemi. 3. Využití konstruktivistické metodiky v globální výchově.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 120 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickým základem i jednotlivými tématy globální výchovy. V rámci cvičení si studenti prakticky vyzkouší modelové aktivity globální výchovy a zapojí se do jejich uvádění.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Globální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu, zařazovat do svých programů aktivity z globální výchovy 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblast
Předpoklady
Základní předměty z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Splnění individuálních cílů naformulovaných každým studentem na počátku výuky (cíle vychází ze stanovených minimálních standardů upravujících např. základní účast na výuce).
Doporučená literatura
  • CAHA, M.; ČINČERA, J. Výchova a budoucnost. Hry a techniky o životním prostředí a společnosti. Brno: PAIDO, 2005. 167 s. ISBN 80-7315-099-9..
  • ČINČERA, J.; KLÁPŠTĚ, P.; MAIER, K. Hry a výchova k občanské společnosti. Praha: BEZK, 2005. 97 s. ISBN 80-239-5144-0..
  • FOUNTAIN, S. Místo na slunci. Praha: Tereza, 1994..
  • PIKE, G., SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu I, II, Praha: Portál, 2000..
  • PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -