Předmět: Kurs globální výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Kurs globální výchovy
Kód předmětu KPP/KGV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Letní pobytový kurz s intenzivním celodenním programem. Metody globální a environmentální výchovy (zejména simulační vzdělávací hry, techniky Earth Education, diskusní techniky, iniciativní hry, netradiční sportovní hry, ochranářská práce). Informace najdete na http://www.orbiskaktus.cz

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 90 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit s metodikou environmentální výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Kurs globální výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Přípravit pobytovou akci v oblasti environmentální výchovy 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Absolvování základních předmětů z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na kursu v plném rozsahu. Příprava a uvedení zadaného programu.
Doporučená literatura
  • PIKE, G., SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu I, II, Praha: Portál, 2000..
  • PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6. 322 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní