Course: Behavioral disorders of pupils

» List of faculties » FP » KPP
Course title Behavioral disorders of pupils
Course code KPP/PCHE
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Čechová Alena, Mgr. et Mgr.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Behavioral disorders, risky behavior, socially pathological behavior. 2. Cigarette smoking, alcohol drinking and non-substance addictive behavior. 3. Eating disorders. 4. Abuse and neglect. 5. Racism and xenophobia. 6. Children threatened by sects.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
 • Class attendance - 14 hours per semester
 • Home preparation for classes - 14 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
 • Class attendance - 4 hours per semester
 • Home preparation for classes - 4 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
Learning outcomes
The course acquaints students with selected areas of behavioral disorders of pupils and their prevention and solution.
After completion of the course student will be able: 1. to understand the content of prescribed curriculum of Behavioral disorders of pupils 2. to reflect the topic critically 3. to demonstrate specific intellectual skills gained in a course in writing of a semestral paper 4. to apply gained knowledge in educational process
Prerequisites
Student has basic knowledge of psychology.

Assessment methods and criteria
Oral presentation of self-study, Written assignment

Active participation in seminars. Preparation of semestral task.
Recommended literature
 • ABGRALL, J.-M. Mechanismus sekt. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-774-7.
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • FRAŇKOVÁ, S., PAŘÍZKOVÁ, J., MALICHOVÁ, E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2247-7.
 • HNILICA, K. Stereotypy, předsudky, diskriminace. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1776-3.
 • HORSÁKOVÁ, M., ed. Prevence projevů extremismu ve školách: praktický manuál pro učitele. Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2014. ISBN 978-80-905942-1-0.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • KALINA, K., a kol. Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8.
 • PAPEŽOVÁ, H., HANUSOVÁ, J. Poruchy příjmu potravy: příručka pro pomáhající profese. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN v Praze, 2012. ISBN 978-80-87258-98-9.
 • PORTERFIELDOVÁ, K. M. O sektách. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-233-2.
 • PUGNEROVÁ, M., KVINTOVÁ, J. Přehled poruch psychického vývoje. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5452-9.
 • Robert, J. Nenech si to líbit!: ochrana dítěte před sexuálním zneužitím. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0340-7.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
 • WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0929-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (18) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (15) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -