Course: Preventing bullying at school

» List of faculties » FP » KPP
Course title Preventing bullying at school
Course code KPP/SIKE
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Bullying - definition of bullying, actors of bullying (aggressor, victim, majority viewer), developmental stages of bullying (changes in perception and expressions of bullying actors). 2. Forms of bullying, recognition of the occurrence of bullying in the class, solution of bullying by school. 3. Cyberbullying - definition of cyberbullying, cyberbullying actors, forms of cyberbullying, solution of cyberbullying by school. 4. Prevention of bullying and cyberbullying - school anti-bullying program, minimum preventive program. 5. The role of school prevention methodologist, educational counselor and class teacher in the prevention of bullying and cyberbullying. 6. Preventing bullying and cyberbullying as part of education.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
 • Class attendance - 14 hours per semester
 • Home preparation for classes - 14 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
 • Class attendance - 4 hours per semester
 • Home preparation for classes - 4 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
Learning outcomes
The course deals with matters of prevention and solution of bullying.
After completion of the course student will be able: 1. to understand the content of prescribed curriculum of Preventing bullying at school 2. to reflect the topic critically 3. to demonstrate specific intellectual skills gained in a course in writing of a semestral paper 4. to apply gained knowledge in educational process
Prerequisites
Student has basic knowledge of psychology.

Assessment methods and criteria
Practical demonstration of acquired skills, Written assignment

Active participation in seminars. Developing preventive activity in the field of bullying prevention for a selected grade of elementary school and its realization and reflection with other students.
Recommended literature
 • BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV, 2003. ISBN 80-86642-08-9.
 • ČERNÁ, A., et al. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-210-6374-7.
 • ECKERTOVÁ, L., DOČEKAL, D. Bezpečnost dětí na internetu: rádce zodpovědného rodiče. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3804-5.
 • ECKERTOVÁ, L. Hustej Internet.. Praha: Prachal Petr., 2014. ISBN 978-80-87003-39-8.
 • GALE, E. K. Deník třídního otloukánka, aneb, Jak jsem zvítězil nad šikanou. Brno: Jota, 2013. ISBN 978-80-7462-381-3.
 • JANOŠOVÁ, P., a kol. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3.
 • KADLECOVÁ, E. Šikana očima dětí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2010. ISBN 978-80-7394-199-4.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R. Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT pro ředitele základních a středních škol. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4555-7.
 • MATTHEWS, J., MATTHEWS, A. Stop šikaně!. Jihlava: Baroque Partners, 2015. ISBN 978-80-87923-06-1.
 • ROGERS, V. Kyberšikana.. Praha: Portál., 2011. ISBN 978-80-7367-984-2.
 • ŘÍČAN P., JANOŠOVÁ, P. Jak na šikanu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2991-6.
 • ŠEVČÍKOVÁ, A., a kol. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-210-7527-6.
 • ŠMAHAJ, J. Kyberšikana jako společenský problém. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4227-3.
 • VÁGNEROVÁ, K., ed. Minimalizace šikany: praktické rady pro rodiče. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-912-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (18) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (15) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -