Course: School management and law

» List of faculties » FP » KPP
Course title School management and law
Course code KPP/SMPE
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Bárta Karel, Mgr.
Course content
School management. Charter of fundamental rights and freedoms. Generally applicable legislation of the Czech Republic. Strategic documents of the Czech Republic in education. School Act. Choice of school legislation. Evaluation of schools and school facilities. Key teacher skills. Education of pupils with special educational needs.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments), E-learning, Students' self-study
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for credit - 14 hours per semester
 • Home preparation for classes - 18 hours per semester
 • Class attendance - 6 hours per semester
 • Preparation for credit - 24 hours per semester
Learning outcomes
Students will obtain basic information about the fields of school management, legal norms and school legislation.
Student will be able: to orientate in the area of school management to understand the functioning of the Czech legal system to orient in the strategic educational documents of the Czech Republic to orient in the school legislation of the Czech Republic
Prerequisites
Graduate practice in school field.

Assessment methods and criteria
Test

Written test.
Recommended literature
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • TOMANCOVÁ, J., a kol. Základy práva (nejen) pro školy. Boskovice: Albert, 2010. ISBN 978-80-7326-183-2.
 • VALENTA, J. Právní rámec řízení škol a školských zařízení. Karviná: Paris, 2016. ISBN 978-80-87173-36-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (18) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (15) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter