Course: Social Communication

» List of faculties » FP » KPP
Course title Social Communication
Course code KPP/SOCK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Course content
The subject deals with communicative skills development. Introduction to social communication. Rhetoric and speech. Social communication. Personal expression. Nonverbal communication. Pedagogical communication. Narrativity, life story, phenomenological interview.

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming)
 • Class attendance - 112 hours per semester
 • Preparation for credit - 8 hours per semester
Learning outcomes
The subject deals with communicative skills development.
After completion of the subject student will be able 1. to understand the content of prescribed curriculum of Social communication 2. to reflect the topic critically 3. to demonstrate specific intellectual skills gained in a course in writing of a semestral theses 4. to apply gained knowledge in educational process 5. to be motivated for continuous learning in the field
Prerequisites
Student has basic knowledge of Social Psychology.

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis

Study objectives: 1. active participation on the lecture 2. participants will perform all given tasks 3. reading of relevant academic texts 4. writing a semestral academic paper 5. successful accomplishment of institutional objectives of the course - attainment above the minimum requirements for the award of credit
Recommended literature
 • Http://www.zsbnpl.cz/web/doc/Fenomenologická reflexe výtvarného projevu.doc, 2007..
 • Referenční příspěvek z přednášky na 1. mezinárodním workshopu na téma "Intuitivní výtvarná tvorba" v Benešově nad Ploučnicí, pořádaného ZŠ v Benšově n/ Pl. a KVU PF UJEP v Ústí nad Labem..
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988..
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej-naslouchám. 1. vyd., Praha: Návrat, 1993..
 • LINHARTOVÁ, D. Pedagogická komunikace pro učitele. 1. vydání. Brno: MZLU, 2001..
 • MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 1. vyd. Praha: SPN, 1989..
 • NIŠPONSKÁ, M., ZÁVORA, J. Fenomenologická reflexe výtvarného projevu jedince, http://www.zsbnpl.cz/web/doc/Fenomenologická reflexe výtvarného projevu.doc.
 • SVATOŠ,T. Sociální a pedagogická komunikace : ukázky teorie a praktická cvičení. HradecKrálové: Gaudeamus, 1998.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická komunikace. In Základy pedagogiky pro doplňkové pedagické studium.Brno: Paido, 2001..
 • Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál 2000 ISBN 80-7178-291-2.
 • ZÁVORA, J., NIŠPONSKÁ, M. Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem. In: Čechová, K., Brezina, I. (Eds.): Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Zborník z medzinárodnej psychologickej konferencie, Bratislava, 14.-16. 11. 2007..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Education in Leisure Time (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -