Course: School and School Culture

» List of faculties » FP » KPP
Course title School and School Culture
Course code KPP/SSK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Course content
1. School as an institution, school as an organization, basic data, historical insight, specifics. 2. Current changes of school, perspectives of school institutions, development scenarios, foreign inspiration. 3. Primary school as an institution of compulsory education, alternatives. 4. Specifics of primary school, structure, school management, leadership. 5. People in school and their leadership, possibilities of cooperation. 6. School culture, basic attributes of school culture, research findings, school transformation potential. 7. Social climate of the school, research possibilities and research findings, climate change potential.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
 • Class attendance - 14 hours per semester
 • Class attendance - 6 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
 • Home preparation for classes - 24 hours per semester
 • Home preparation for classes - 22 hours per semester
Learning outcomes
The course offers students the themes of school theory and a view of contemporary school.
After completion of the course student will be able: 1. to understand the content of prescribed curriculum of Contemporary school and its culture 2. to reflect the topic critically 3. to demonstrate specific intellectual skills gained in a course in writing of a semestral paper 4. to apply gained knowledge in educational process
Prerequisites
The student has basic knowledge of pedagogy and didactics.

Assessment methods and criteria
Written assignment, Test

Active participation in seminars, completion of tasks, seminar paper, written test.
Recommended literature
 • DVOŘÁK, D., a kol. Škola v globální době: Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2977-3.
 • DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., CHVÁL, M., WALTEROVÁ, E. Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1896-8.
 • KUČEROVÁ, S. Proměny územní struktury základního školství v Česku. Praha: Česká geografická společnost, 2012. ISBN 978-80-904521-8-3.
 • POL, M., ed. Kultura školy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3746-6.
 • POL, M., RABUŠICOVÁ. M., NOVOTNÝ, P. Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4210-9.
 • POL, M. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.
 • PRŮCHA, J. Česká vzdělanost. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-675-4.
 • PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4.
 • WALTEROVÁ, E., a kol. Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-2043-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -