Předmět: Úvodní soustředění

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Úvodní soustředění
Kód předmětu KPP/USSE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Cíle a struktura oboru. 2. Zkušenosti studentů vyšších ročníků. 4. Teambuilding.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 76 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s cíli, obsahem a formou studia oboru; umožnit jejich úvodní vzájemné poznání a vytvořit mezi nimi skupinové vztahy umožňující další efektivní práci; předat jim administrativní a organizační informace související se zahájením studia na TUL. Zároveň získat rámcový přehled o dispozicích a zaměření studentů.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Úvodní soustředění 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními dovednostmi k vysokoškolskému studiu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast v celém rozsahu.
Doporučená literatura
  • Zlatý fond her / sest. Zapletal,M., Mladá fronta, Praha, 1990..
  • Zlatý fond her II / sest. Hrkal, J. a Hanuš, R., Portál, Praha, 1998..
  • JEBAVÁ, J. Úvod do arteterapie. Praha: Univerzita Karlova, 1997..
  • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Portál, Praha, 3.vyd. 2000..
  • PÁVKOVÁ,J. et al. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Portál, Praha, 1999..
  • SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas, Karolinum, Praha, 2000.. ISBN 80-246-0044-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní