Course: Waldorf pedagogy

» List of faculties » FP » KPP
Course title Waldorf pedagogy
Course code KPP/WAP
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zdražil Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Reform pedagogical movement - historical overview and pedagogical starting point. New school and new education - new school movement. Alternative education systems. 2. Waldorf pedagogy - personality of Rudolf Steiner and his pedagogical work. 3. Anthroposophy and theosophy in the concept of Waldorf pedagogy. 4. Waldorf pedagogy - basic principles, analysis, overview. 5. Educational areas in Waldorf pedagogy. Pedagogical and didactic analysis of teaching at Waldorf school. 6. Teacher in Waldorf pedagogy concept. Current Waldorf education in the Czech Republic and Europe. 7. Practice of selected schools working according to Waldorf pedagogy principles - example of Waldorf kindergarten Turnov, Waldorf elementary school Semily, Waldorf lyceum Semily.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments), Observation
 • Class attendance - 14 hours per semester
 • Home preparation for classes - 14 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
 • Class attendance - 4 hours per semester
 • Home preparation for classes - 4 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
Learning outcomes
The course acquaints students with the basic principles of Waldorf pedagogy and education. Students after graduating will be able to analyze Waldorf pedagogy and education from pedagogic and didactic view.
After completion of the course the student will be able to: 1. Understand the perspective of Waldorf pedagogy in education. 2. Design a lesson in the spirit of Waldorf education. 3. Understand the basics of Waldorf pedagogy.
Prerequisites
Student has knowledge of pedagogy.

Assessment methods and criteria
Interview, Oral presentation of self-study, Written assignment

Regular pedagogical observation in schools with elements of alternative pedagogical concepts - Waldorf schools (Semily, Liberec). Reflection and critical snalysis of hospitations. Presentation of hospitation reflections. Creation of a proposal for an educational short-term program and work activities with regard to alternative pedagogical concept - teaching with respect to Waldorf pedagogy principles.
Recommended literature
 • CARLGREN, F., KLINGBORG, A. Výchova ke svobodě: pedagogika Rudolfa Steinera: obrazy z mezinárodního hnutí waldorfských škol. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2013. ISBN 978-80-905222-4-4.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KUBÍČKOVÁ, M. Ve jménu života a naděje: život a odkaz Rudolfa Steinera: vychází k 90. výročí úmrtí. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015. ISBN 978-80-7415-107-1.
 • LIEVEGOED, B.C.J. Vývojové fáze dítěte. Praha: Baltazar, 1992.
 • LINDENBERG, Ch. Rudolf Steiner. Ostrava: Opherus, 1998. ISBN 80-902647-0-0.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
 • RICHTER, T. Učební plán waldorfské školy. Semily, Opherus, 2000.
 • RÝDL K. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno: Zeman Marek, 1994. ISBN 80-900035-8-3.
 • SINGULE, F. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha: SPN, 1966.
 • STEINER, R. Anthroposofie a pedagogika: články z let 1919-1924. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2011. ISBN 978-80-260-5787-1.
 • STEINER, R. Filosofie svobody: základy moderního světového názoru: výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody. Svatý Kopeček u Olomouce: Michael, 2003. ISBN 80-86340-01-5.
 • STEINER, R. Hlavní body sociální otázky jako životní nutnost pro přítomnost i budoucnost. Praha: Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-8-5.
 • STEINER, R. Theosofie: Úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka. Praha: Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-5-0.
 • STEINER, R. Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Semily: Opherus, 2003.
 • STEINER, R. Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy; Metodika vyučování a životní podmínky výchovy. Praha: Baltazar, 1993. ISBN 80-900307-9-3.
 • STEINER, R. Waldorfská pedagogika. Semily: Opherus, 2006.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Education in Leisure Time (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (18) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (15) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -